De praktijk

 

De balie medewerksters

Aan de balie wordt u ontvangen door de balie medewerksters. Zij zorgen ervoor dat de planning van de patiëntenbehandelingen zo goed mogelijk verloopt en ook voor secretariële en facilitaire ondersteuning in de orthodontiepraktijk.

De orthodontist werkt in een team verband met speciaal daarvoor opgeleide orthodontie-assistenten en balie medewerksters.

De orthodontieassistente

Zij biedt ondersteuning aan de orthodontist bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen. Daarnaast voert de orthodontieassistente onderdelen van tandheelkundige behandelingen uit, met name op het gebied van orthodontie.

Hieronder een overzicht van de medewerksters:

Karin & Lorinda: balie medewerksters
Els: medior orthodontie assistente + team leidster
Winifred: senior orthodontie assistente
Wendy, Denise & Samantha: medior orthodontie assistenten
Eline: junior orthodontie assistente

 

 

 

Opleiding gevolgd

Orthodontist Rabin Ramdat Misier heeft zijn tandheelkunde opleiding gevolgd aan de RUU in Utrecht en zijn specialistenopleiding tot orthodontist aan de Royal London Hospital, Dental School MSc, M’Orth RCS(Eng). Hij staat sinds 1994 ingeschreven als orthodontist in het Specialistenregister voor Dento-Maxillaire Orthopeadie. Het BIG-registratienummer is  39023405902

 

Openingstijden

Patiëntenbehandelingen

Maandag t/m donderdag
08:00 – 12:15 uur
13:00 – 16:45 uur
                   
Vrijdag
08:00 - 11:00 uur                 
Telefonisch bereikbaar

Maandag t/m donderdag
09:00 – 12:00 uur
13:00 – 15:00 uur

Vrijdag
09:00 – 11:00 uur